• Sản phẩm - Dịch vụ
 • Sản phẩm xây dựng
 • Phụ gia Ecobitall 120 - Phân tán trung tính

  Là một loại sản phẩm tổng hợp từ sự kết hợp giữa Nhựa đường (Bitum) + Cao Su + Hệ phụ gia, sản phẩm chống thấm mang tính cơ sở, áp dụng cho các công trình sàn mái, tầng hầm.

   

   

   


  Bài viết cùng chuyên mục