Về chúng tôi

Về chúng tôi

Công ty TNHH Masami Việt Nam là một trong các đơn vị nghiên cứu triển khai các sản phẩm hóa dầu với các giải pháp toàn diện, tổng thể chống thấm cho tòa nhà, nhà xưởng, kho bãi, bảo trì đường bộ, phụ gia dầu khí. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thi công sân bãi bằng công nghệ bê tông nhựa nóng, sàn cao su, sân chơi, sân tennis, chống thấm, vật liệu mới và các loại hình dịch vụ chuyên dụng khác.

-Về bảo trì đường bộ, giao thông: www.baotriduongbo.com | www.vattugiaothong.com

-Về phụ gia dầu khí, chống thấm: www.phugiadaukhi.com | www.bitumchongtham.com

-Về khí đốt hóa lỏng, nhiên liệu: www.kythuatgas.com

Website đã được Đăng ký với Bộ Công Thương - Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2020.

Thương hiệu cũng được Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam