Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển


Đơn hàng tối thiểu/ Minimum order
: Để đảm bảo chi phí vận chuyển, Masami sẽ vận chuyển theo yêu cầu của Quý khách tối thiểu đơn hàng từ 3 tấn trở lên cho từng loại sản phẩm/ Within the delivery, Masami delivery customer requests with minimum order 3 tons of products of various types.

Điểm giao nhận hàng/ Delivery range:

- Khu vực Miền Bắc/ Northern: Từ Cảng Hải Phòng/ delivery from Haiphong warehouse

- Khu vực Miền Trung/ Central: Từ cảng Đà Nẵng/ Delivery in Da Nang warehouse

- Khu vực Miền Nam/ South: Từ cảng Gò Dầu, Đồng Nai/ delivery from Go Dau warehouse, Dong Nai.

Thời gian đặt hàng / Time Order

- Masami nhận hàng 24/24 giờ bằng email/ điện thoại/ Masami receives your order 24/24 hours.

Thời gian chuyển hàng /Delivery time: Phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng căn cứ vào điểm giao hàng và phương thức thanh toán Với các đơn hàng xuất khẩu sẽ theo hợp đồng đàm phàn trực tiếp/ depends on the requirements of the customer on the basis of confirmation with the sales department and has fulfilled financial obligations. With export contracts based on specific contracts.

Thời gian vận chuyển/ Delivery time: Theo giờ hành chính / based on time of business department.

Đơn giá sản phẩm/ Product price: Đơn giá được tính toán căn cứ theo đặt điểm của khách hàng và sản phẩm/ The price is calculated according to the price with you.

Thanh toán/ Payment: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi đặt hàng / You pay by cash or bank transfer before ordering.

Số tài khoản/ Bank account: 0611001937500 at Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình

Địa chỉ nhận hàng/ Receiving Address: Là địa chỉ đăng ký trên đơn đặt hàng. Nếu Quý khách có thay đổi địa chỉ, vui lòng thông báo trước khi đặt hàng/ The default address you register when ordering. If you want to change the address of receiving goods, you require specific when ordering.

Số hàng tồn kho tối thiểu / Number of items in stock: Masami sẽ thông báo đến khách hàng. Nếu giá hoặc khối lượng thay đổi chúng tôi sẽ cung cấp kịp thời trên báo giá./ Masami will announce prices to customers if requested and announced price adjustment when the market price fluctuations.