Phụ gia dầu khí

Phụ gia dầu khí

 • Trichloroethylene
  CAS No: 79-01-6 Công thức phân tử: C2HCl3 Tình trạng: Trichloroethylene (C2HCl3) là hợp chất hữu cơ dạng lỏng, không cháy, có mùi ngọt. Các tên gọi thường dùng như TCE, Trichlor, Trike, Tricky, Tri. Với tên thương mại Trima và Trilene, TCE được sử...
 • Dichloromethane
  Hóa chất Dichloromethane còn được gọi là Methylene Chloride, Methylene Dichloride, Di-clo và DCM. Dichloromethane là loại dung môi có mùi thơm nhẹ, hơi ngọt và có thể gây nguy hiểm cho môi trường nếu không tuân theo hướng dẫn xử lý nghiêm ngặt. MC được...
 • INDULIN W-5
  INDULIN W-5 can be used to produce either a cationic or anionic slow-setting asphalt emulsion. It is an easy-to-handle water soluble emulsifier. INDULIN W-5 can be used as a primary emulsifier, stabilizer, and retarder in various other mixing-grade emulsions.
 • INDULIN 1468
  INDULIN 1468 is a mechanically stable latex polymer dispersion that is readily incorporated into cationic asphalt emulsions via addition to the soap solution (batch process) or by co-milling (continuous process). INDULIN 1468 can also be used to provide improvements in conventional asphalt properties...
 • Nhóm phụ gia cho nhũ tương nhựa đường
  Nhóm các phụ gia tham gia vào quá trình nhũ hóa nhũ tương nhựa đường.
 • Phụ gia TT114 bê tông nhựa nóng
  TT-114 có chất lượng vượt trội so với tiêu chuẩn quốc tế theo Quy cách Tiêu chuẩn Hoa Kỳ D3625
 • Phụ gia HM130 hoạt hóa nhựa đường
  Các Sản phẩm Phụ gia Hỗn hợp Nhựa đường Nhiệt độ Thấp Các chất hoạt hóa kết dính nhựa đường dùng trong các công trình xây dựng, sửa chữa và bảo trì đường xá