• Sản phẩm - Dịch vụ
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng bình 45kg

  Loại khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đóng trong bình chứa loại 45kg khí. Cấp cho các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp, suất ăn... Có 2 loại bình 45kg thường và 45kg 2 van rút lỏng
  Đặc tính kỹ thuật của HÀNG có xuất xứ Nhập Khẩu và phải đáp ứng các tiêu chuẩn dưới đây:
  Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng Phương pháp thử
  1 Áp suất hơi ở 37,8°C kPa Max 1430 TCVN 8356 (ASTM D1267)
  2 Lượng cặn sau khi bay hơi 100 mL mL  Max 0,05 TCVN 3165 (ASTM D2158)
  3 Độ ăn mòn tấm đồng không lớn hơn   Loại 1 TCVN 8359 (ASTM D1838)
  4 Hàm lượng lưu huỳnh tổng mg/kg  Max 140 TCVN 8363 (ASTM D2784)/ ASTM D6667
  5 Hàm lượng nước tự do - Không có Quan sát bằng mắt thường
  6 Tỉ trọng ở 15 oC kg/L số liệu
  báo cáo
  ASTM D1657 hoặc ASTM D2598
  7 Thành phần:      
  - Etan % mol số liệu
  báo cáo
   
   
  TCVN 8360 (ASTM D2163)
   
  - Hàm lượng Butadien %mol Max 0,5
  - Pentan và các chất nặng hơn % thể tích Max 2,0
  - Olefin % thể tích Max 2,0

  Chất lượng HÀNG : Theo tỷ lệ 50% Propane và 50% Butane, với dung sai cho phép ±20% Wt, cụ thể thành phần khí cho phép như sau : Propane : 40%-60%, Butane : 40%-60%;
  Bài viết cùng chuyên mục