Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Finetek Việt Nam - Giai đoạn III